Privacy

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze cliënten. FIRM draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een zorgvuldige wijze, die in overeenstemming is met de voorwaarden welke de GDPR/AVG aan ons stelt.

Privacy- en Cookiebeleid

Waarom we gegevens nodig hebben
Firm verwerkt persoonsgegevens van cliënten, in het kader van de behandelovereenkomsten die wij met u sluiten, indien u bij ons een behandeling afneemt. Verder verwerken we IP adressen om er voor te zorgen dat we onze website goed functioneert en om deze te beschermen.

Delen met anderen
Firm deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Firm een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Firm is en blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Firm verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken mogelijk:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Gegevens over uw activiteiten op onze websites
• IP adres
• Medische gegevens die nodig zijn om de behandeling te kunnen uitvoeren.

SMS berichten
Als u uw telefoonnummer hebt opgegeven, kunnen wij u berichten sturen in verband met uw behandeling of u bijzondere aanbiedingen sturen. Als u een sms van ons ontvangt, kunt u direct na ontvangst van de sms ook aangeven dat u in de toekomst geen berichtjes meer wenst te ontvangen.

Nieuwsbrief abonnees en/of geïnteresseerden
• E-mailadres
• Gegevens over uw activiteiten op onze websites
• IP adres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Website bezoekers
• Gegevens over uw activiteiten op onze websites
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Doordat wij cosmetische behandelingen verrichten, zijn veel gegevens die wij verwerken gevoelig. Wij zijn ons hier van bewust en hebben onze technische beveiligingsmaatregelen hierop afgestemd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens van u hebben verzameld, neem dan contact met ons op via antwerp@firm-clinic.be. Wij verwijderen dan de informatie.

Hoe lang we gegevens bewaren
Firm bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Geautomatiseerde besluitvorming
Firm neemt geen geautomatiseerde besluiten over de persoonlijke levenssfeer.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws over Firm en de behandelingen die wij bieden. Uw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. U kunt deze toestemming op ieder moment intrekken door een mail te sturen aan antwerp@firm-clinic.be.

Cookies en soortgelijke technieken:
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een later bezoek worden herkend.

Functionele en Analytische cookies
Firm gebruikt technische, functionele en analytische cookies. De cookies die wij hiervoor gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Firm maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen hebben we maatregelen doorgevoerd in de instellingen van Google Analytics.
Voor meer informatie verwijzen we u naar Google Analytics en aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar antwerp@firm-clinic.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om uw pasfoto, paspoortnummer, de strook met nummers onderaan het paspoort zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Firm zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. We willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te Brussel, te bereiken via commission@privacycommission.be.

Beveiliging
Firm neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Laatste versie: 24 mei 2018.

Zoek je informatie over onze FIRM Beauty verzorgingen?

Bij FIRM Beauty kan u terecht voor luxueuze schoonheidsbehandelingen. Hier krijgt u een behandeling op maat, met gegarandeerde kwaliteitszorg die voldoet aan al uw wensen.

Ontdek alles over ons aanbod FIRM Esthetics

Bij FIRM Esthetics staan kwaliteit en uw welzijn centraal. Onder begeleiding van een specialist bieden wij een ruim aanbod aan in vetvermindering, verbetering van de huidconditie, huidverjonging en meer.